ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം ഇങ്ങനെ നാട്ടുകാരുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും മൊഴിയിൽ പുറത്തുവന്നത്

വീടിന്റെ അകത്തു മകളെയും അമ്മയെയും മ,രി,ച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ അത് ആ,ത്മ,ഹ,ത്യ അല്ല കൊ,ല ചെയ്തത് ആണെന്ന് സൂചന.കാസർഗോഡ് കുണ്ടം കുഴിയിൽ ഉണ്ടായ ദാരുണ സംഭവത്തിൽ മകളെ കൊ,ല്ലു,ക ആയിരുന്നു അമ്മ എന്നാണ് പോസ്റ്റ് മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്.മ,രിച്ച, ശ്രീനന്ദയുടെ ക,ഴു,ത്തി,ൽ കയറിന്റെ പാട് ഉണ്ടായിരുന്നു.അത് കൊണ്ട് പോസ്റ്റ് മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ ക,ഴു,ത്തു ഞെ,രി,ഞ്ഞാ,ണ് കുട്ടി മ,രി,ച്ച,ത് .കേസിൽ പോലീസ് ബന്ധുക്കളെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി.

ഞായറാഴ്ചയാണ് സംഭവം നടക്കുന്നത്.’അമ്മ നാരായണിയെ ജനൽ കമ്പിയിലാണ് മ,രി,ച്ച നിലയിൽ കണ്ടത്.വി,ഷം കഴിച്ചു കുട്ടി സ്വയം മ,രി,ക്കു,ക ആയിരുന്നു എന്നായിരുന്നു പ്രാഥമിക നിഗമനം.ശ്രീ നന്ദയുടെ വായിൽ നിന്നും നുരയും പതയും വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ കഴുത്തു ഞെ,രി,ച്ചു മകളെ ഇല്ലാതാക്കിയ ശേഷം നാരായണി സ്വയം മ,രി,ച്ചു എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.നാരായണി മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യം നേരിട്ടിരുന്ന വ്യക്തി ആയിരുന്നു.മകൾ ശ്രീ നന്ദ അച്ഛനോട് ആയിരുന്നു കൂടുതൽ അടുപ്പം കാണിച്ചിരുന്നത്.ഇത് ‘അമ്മ നാരായണിയെ ഏറെ അസ്വസ്ഥ ആക്കിയിരുന്നു.മകളെ നഷ്ടം ആകുമോ എന്ന ഭയം കൊണ്ട് ആകാം നാരായണി ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത്.

@All rights reserved Typical Malayali.

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *