പാലക്കാട് നടന്ന നടുക്കുന്ന സംഭവം ഞെട്ടൽ മാറാതെ വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും

യുവാവ് അ,റ,സ്റ്റി,ൽ പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത പെണ്‍കുട്ടിയെ വീട്ടില്‍ അതി,ക്ര,മി,ച്ചു,കയറി ക,ത്തി കാണിച്ച് ഭീ,ഷ,ണി,പ്പെടുത്തി ബ,ലാ,ത്സം,ഗം ചെയ്‌തെന്ന കേ,സില്‍ യുവാവ് അ,റ,സ്റ്റി,ല്‍. അ,റ,സ്റ്റി,ലാ,യത്. മാതാവ് വീട്ടിലില്ലാതിരുന്ന സമയത്താണ് അ,തി,ക്ര,മം നടന്നത്.

ഇവിടെനിന്നുള്ള നിര്‍ദേശപ്രകാരം പൊലീസ് കുട്ടിയുടെ മൊ,ഴി രേഖപ്പെടുത്തി കേ,സെടുത്ത് പ്ര,തിയെ അ,റ,സ്റ്റ് ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു. ജു,ഡീ,ഷ്യ,ല്‍ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോ,ട,തി,യി,ല്‍ ഹാജരാക്കിയ പ്ര,തിയെ റി,മാ,ന്‍,ഡ് ചെയ്തു.

@All rights reserved Typical Malayali.

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *