അമ്മ’യില്‍ സജീവമല്ല, ജനങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് നോക്കുന്നത്: സുരേഷ് ഗോപി

തിരുവനന്തപുരം അമ്മയുടെ കാര്യം അവര്‍ നോക്കിക്കോളുമെന്ന് നടനും എംപിയുമായ സുരേഷ് ഗോപി. സുരേഷ് ഗോപി. അമ്മ’യില്‍ സജീവമല്ല, ഞാന്‍ ജനങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് നോക്കുന്നതെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു.

അമ്മയില്‍ സജീവമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയല്ല താന്‍. ജനങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് തന്‍റെ ശ്രദ്ധയിലുള്ളത്. അമ്മയുടെ കാര്യം അവര്‍ നോക്കിക്കോളുമെന്നും സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു.

@All rights reserved Typical Malayali.

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *